Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju - Saopštenja

   

 

Preliminarni podaci 

 

 

Konacni podaci


Saopštenje 2023  (24 KB) (713 KB)  |  (24 KB) (713 KB)

Saopštenje 2022  (24 KB) (286 KB)  |  (612KB) (286 KB)

Saopštenje 2021  (24 KB) (286 KB)  |  (24 KB) (286 KB)

Saopštenje 2020  (54 KB) (306 KB)  |  (54 KB) (444 KB)

Saopštenje 2019  (54 KB) (306 KB)  |  (39 KB) (376 KB)

Saopštenje 2018  (54 KB) (306 KB)  |  (55 KB) (313 KB)

Saopštenje 2017  (54 KB) (306 KB)  |  (54 KB) (306 KB)

 

.