MONSTAT android aplikacija omogućava mobilni pristup glavnim statističkim podacima koji se odnose na Crnu Goru
« Maj 2015 »
NedPonUtoSreCetPetSub
     
1
2
3
4
6
7
8
9
10
12
13
14
16
17
21
22
23
24
28
30
31
      

Satnica objavljivanja je 11.00 h
Poslednja novost 
25.05.2015
Anketa o potrošnji domaćinstava u 2014. godini

Anketa o potrošnji domaćinstava usaglašena je sa međunarodnim standardima i preporukama EUROSTAT-a i UN-a čime se obezbjeđuje međunarodna uporedivost podataka. Anketom se prikupljaju podaci o prihodima i potrošnji domaćinstava, odnosno podaci o osnovnim elementima lične potrošnje, kao i podaci o nekim vaţnijim pokazateljima ţivotnog standarda (uslovi stanovanja, snabdjevenost trajnim potrošnim dobrima i dr.) i osnovni podaci o demografskim, ekonomskim i sociološkim karakteristikama domaćinstava.


Ostale novosti 
25.05.2015 Izvještaj o proizvodnji šumskih sortimenata u državnim šumama
  Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar-April 2015. godine
20.05.2015 Publikacija „Godisnja statistika saobracaja, skladistenja i veza - 2014”
  Prosječne zarade (Plate) April 2015. godine
19.05.2015 Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) April 2015. godine
  Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori April 2015. godine
  Zavod za statistiku potpisao Sporazum o međusobnoj saradnji sa Agencijom za elektronske medije
18.05.2015 Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama u martu, 2015. godine
  Klanje stoke i živine u klanicama u martu, 2015. godine
15.05.2015 Indeks potrošačkih cijena (CPI) April 2015. godine
  Indeksi industrijske proizvodnje April 2015. godine
  Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori April 2015. godine

Arhiva

 

.