Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS-2013

Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS je međunarodni program istraživanja domaćinstva razvijen od strane UNICEF-a. MICS obezbjeđuje podatke koji se odnose na položaj djece i žena, kao i ključne indikatore koji prate razvoj zemlje prema Milenijumskim ciljevima razvoja, evropskim integracijama i drugim nacionalnim i međunarodnim strategijama. Dodatne informacije o globalnom MICS programu možete naći na www.childinfo.org. 
 
Istraživanje Višestrukih pokazatelja (MICS 2013) u Crnoj Gori i istraživanje Višestrukih pokazatelja za romska naselja u Crnoj Gori su sprovedena u 2013. godini od strane Uprave za statistiku Crne Gore – MONSTAT. Finansijsku i tehničku pomoć pružio je UNICEF i UN u Crnoj Gori. 
MICS 2013 u Crnoj Gori i MICS 2013 za romska naselja u Crnoj Gori sprovedeni su kao dio petog globalnog kruga MICS istraživanja (MICS5).

Ovdje možete naći finalni izvještaj MICS 2013 istraživanja.

 

.