Obavještenje o terenskim aktivnostima anketara Uprave za statistiku tokom aprila, maja i juna 2024. godine
Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS

Istraživanje Višestrukih pokazatelja – MICS je međunarodni program istraživanja domaćinstva razvijen od strane UNICEF-a. MICS obezbjeđuje podatke koji se odnose na položaj djece i žena, kao i ključne indikatore koji prate razvoj zemlje prema Milenijumskim ciljevima razvoja, evropskim integracijama i drugim nacionalnim i međunarodnim strategijama. Dodatne informacije o globalnom MICS programu možete naći na www.childinfo.org. 
 
Istraživanje Višestrukih pokazatelja (MICS 2013) u Crnoj Gori i istraživanje Višestrukih pokazatelja za romska naselja u Crnoj Gori su sprovedena u 2013. godini od strane Uprave za statistiku Crne Gore – MONSTAT. Finansijsku i tehničku pomoć pružio je UNICEF i UN u Crnoj Gori. 
MICS 2013 u Crnoj Gori i MICS 2013 za romska naselja u Crnoj Gori sprovedeni su kao dio petog globalnog kruga MICS istraživanja (MICS5).

Ovdje možete naći finalni izvještaj MICS 2013 istraživanja.

U okviru MICS 2018 istraživanja je ispitano ukupno 3 826 domaćinstava u čitavoj zemlji i dodatnih 854 domaćinstva u romskim naseljima. 

Podaci dobijeni iz istraživanja koriste se za procjenu napretka Crne Gore u postizanju Ciljeva održivog razvoja i relevantne nacionalne strategije, kao i napretka zemlje u sprovođenju Konvencije UN-a o pravima djeteta. 

Oni pokazuju da je u određenim oblastima ostvaren napredak u odnosu na prethodno istraživanje, kao i one na kojima je potrebno dodatno raditi u cilju njihovog unapređenja.

Ovdje možete naći kratke statističke prikaze MICS 2018 Istraživanja.

U nekim objavljenim kratkim statističkim prikazima, uočene su određene tehničke greške. Takođe, u određenim kratkim statističkim prikazima došlo je do metodoloških izmjena na osnovu zahtjeva Unicef-a i iz tog razloga objavljujemo ispravljene verzije istih. Izvinjavamo se i molimo da se ubuduće njima koristite.

Ovdje možete naći izvještaj MICS 2018 istraživanja.

 

.