Kontakt

Zavod za statistiku Crne Gore-MONSTAT
IV Proleterske 2, 81000 Podgorica,Crna Gora
Tel  +382 20/230-811
Fax +382 20/230-814
E-mail adresa za prijem elektronske pošte: statistika@t-com.me; contact@monstat.org

Direktorica
 
dr Gordana Radojević
Tel  +382 20/230-811
Fax +382 20/230-814
E-mail: contact@monstat.org

Savjetnik direktorice

Gojko Dragaš 
Tel  +382 20/230-937
Fax +382 20/230-814
E-mail: gojko.dragas@monstat.org

Pomoćnica direktorice

mr Branka Šušić-Radovanović
Tel  +382 20/223-435 
Fax +382 20/230-814 
E-mail: branka.susic@monstat.org


Pomoćnik direktorice

mr Vuk Čađenović
Tel  +382 20/230-389
Fax +382 20/230-814
E-mail: vuk.cadjenovic@monstat.org

Odsjek za nacionalnu koordinaciju statističkih izvora podataka

mr Bojana Radojević, načelnica
Tel  +382 20/230-773 
Fax +382 20/230-814 
E-mail: bojana.radevic@monstat.org


Odjeljenje za implementaciju međunarodnih statističkih projekata

mr Jelena Marković, načelnica
Tel  +382 20/230-837 
Fax +382 20/230-814 
E-mail: jelena.markovic@monstat.org


Služba za opšte, kadrovske poslove i finansije 

Ana Vasiljević, načelnica
Tel  +382 20/226-534
Fax +382 20/230-7814
E-mail: ana.vasiljevic@monstat.org


Odsjek strukturalne biznis statistike i registara

mr Marijana Popović-Rončević, načelnica
Tel  +382 20/230-969 
Fax +382 20/230-969 
E-mail: marijana.popovic@monstat.org


Odsjek poslovnih statistika i kratkoročnih indikatora 

mr Ernad Kolić, načelnik
Tel  +382 20/230-805 
Fax +382 20/230-814 
E-mail: ernad.kolic@monstat.org


Odsjek za statistiku cijena

Miroslav Pejović, načelnik
Tel +382 20/230-805
Fax +382 20/230-814
E-mail: miroslav.pejovic@monstat.org


Odsjek makro-ekonomskih statistika i nacionalnih računa

Snežana Bogojević, načelnica
Tel +382 20/223-435 
Fax +382 20/230-814
E-mail: snezana.bogojevic@monstat.org


Odsjek statistike demografije, obrazovanja, kulture i pravosuđa 

Snežana Remiković, načelnica
Tel  +382 20/230-773 
Fax +382 20/230-814 
E-mail: snezana.remikovic@monstat.org


Odsjek za informaciono komunikacionu tehnologiju

Nataša Šaranović, načelnica

Tel  +382 20/230-791
Fax +382 20/230-814
E-mail: natasa.saranovic@monstat.org


Odsjek ekonomskih računa u poljoprivredi, šumarstvu i životnoj sredini 

Nataša Vojinović, načelnica
Tel  +382 20/230-937 
Fax +382 20/230-814
E-mail: natasa.vojinovic@monstat.org


Odsjek statistike poljoprivrede 

Dragan Peković,načelnik
Tel  +382 20/230-773 
Fax +382 20/230-814 
E-mail: dragan.pekovic@monstat.org


Odsjek za statistički uzorak

Milica Pavlović, načelnica
Tel  +382 20/230-791
Fax +382 20/230-814 
E-mail: milica.pavlovic@monstat.org


Odsjek za prikupljanje podataka

Branka Raičević, načelnica
Tel  +382 20/230-937 
Fax +382 20/230-814 
E-mail: branka.raicevic@monstat.org


Odsjek za informaciono tehnicku podršku statističkom proizvodu

Marija Dževerdanović, načelnica

Tel +382 20/230-791
Fax +382 20/230-814
E-mail: marija.dzeverdanovic@monstat.org


 

 

 

.