Novosti

26.01.2017
Prosječne zarade (Plate) Decembar 2016. godine

Prosječna zarada (bruto) u decembru 2016. godine u Crnoj Gori iznosila je 764 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 509 eura. U odnosu na novembar 2016. godine prosječna (neto) zarada u decembru 2016. godine zabilježila je rast od 1,2%. Prosječna (neto) zarada u decembru 2016. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 4,1%, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2015. godini takođe zabilježila rast od 6,0%. Na nivou 2016. godine prosječna bruto zarada iznosila je 751 eura dok je prosječna neto zarada iznosila 499 eura. Prosječne neto zarade u 2016.godini zabilježile su rast od 4,0% u odnosu na prosječne neto zarade u 2015 godinu. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u 2016. godini u odnosu na 2015. godinu zabilježile pad od 0,2% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 4,2%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u decembru 2016. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Građevinarstvo (3,5%), Poslovanje sa nekretninama (3,4%), Saobraćaj i skladištenje (3,0%), Trgovina na veliko i malo (2,9%), Umjetnost zabava i rekreacija (2,5%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (2,4%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (2,2%), Snabdijevanje električnom energijom (1,4%), Informisanje i komunikacije (1,3%), Zdravstena i soc.zaštita (0,9%), Vađenje ruda i kamena (0,5%), Obrazovanje (0,4%), dok je pad zabilježen u sektorima: Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (5,8%), Usluge smjestaja i ishrane (4,2%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama, kontrola procesa uklanjanja otpada i sl. aktivnosti (2,1%), Državna uprava i odbrana (0,5%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,3%), Prerađivačka industrija (0,2%) i Ostale uslužne djelatnosti (0,2%). 

Saopštenje


 

.