Arhiva novosti

03.12.2018
      Žene i muškarci u Crnoj Gori
30.11.2018
      Mjesečni statistički pregled - Novembar 2018
      Prosječne zarade (Plate) Oktobar 2018. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Oktobar 2018. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo Oktobar 2018. godine
27.11.2018
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2018. godine
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u trećem kvartalu 2018. godine
26.11.2018
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – oktobar 2018. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Oktobar 2018. godine
23.11.2018
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Oktobar 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Oktobar 2018. godine
      Građevinske dozvole i prijave radova III kvartal 2018.godine
19.11.2018
      Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2018. godine
16.11.2018
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Oktobar 2018. godine
      Cijene stanova u novogradnji III kvartal 2018. godine
      Indeks prometa u uslugama III kvartal 2018. godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Oktobar 2018. godine
15.11.2018
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Oktobar 2018. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Septembar 2018. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, septembar 2018. godine
13.11.2018
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Oktobar 2018. godine
      Građevinska aktivnost u Crnoj Gori III kvartal 2018. godine
02.11.2018
      Bilans naftnih derivata 2017. godina
      Bilans uglja 2017. godina
      Bilans drvnih goriva 2017. godina
      Bilans električne energije 2017. godina
      Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije 2017. godina
31.10.2018
      Mjesečni statistički pregled - Oktobar 2018
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Septembar 2018. godine
30.10.2018
      Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2018. godini - Domaćinstva
      Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2018. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo Septembar 2018. godine
      Prosječne zarade (Plate) Septembar 2018. godine
26.10.2018
      Statistika stranih filijala - IFATS za 2017. godinu
      Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori 2017. godina
25.10.2018
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Septembar 2018. godine(p)
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Septembar 2018. godine(p)
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Septembar 2018. godine (p)
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – septembar 2018. godine (p)
18.10.2018
      Izvještaj komisije o javnom pozivu za izbor anketara
16.10.2018
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Septembar 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Septembar 2018. godine
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Septembar 2018. godine
15.10.2018
      Klanje stoke i živine u klanicama Avgust 2018. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, avgust 2018. godine
12.10.2018
      Javni poziv za izbor anketara za Pilot istraživanje o proizvodnji povrća u 2018. godini
10.10.2018
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Septembar 2018. godine
08.10.2018
      Javni poziv za izbor anketara za Pilot istraživanje o proizvodnji povrća
28.09.2018
      Bruto domaći proizvod Crne Gore za 2017. godinu
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za II kvartal 2018. godine
      Bruto nacionalni dohodak Crne Gore za 2017. godinu
      Mjesečni statistički pregled - Septembar 2018
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Avgust 2018. godine
      Prosječne zarade (Plate) Avgust 2018. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo Avgust 2018. godine
27.09.2018
      Press konferencija
26.09.2018
      Saopštenje sa pres konferencije
25.09.2018
      Press konferencija
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – avgust 2018. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Avgust 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Avgust 2018. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Avgust 2018. godine
18.09.2018
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Avgust 2018. godine
17.09.2018
      Anketa o radnoj snazi Drugi kvartal 2018
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, jul 2018. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Jul 2018. godine
14.09.2018
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Avgust 2018. godine
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Avgust 2018. godine
11.09.2018
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Avgust 2018. godine
07.09.2018
      Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala 2017. godina
03.09.2018
      Mjesečni statistički pregled - Avgust 2018
31.08.2018
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Jul 2018. godine
30.08.2018
      Prosječne zarade (Plate) Jul 2018. godine
      Indeks prometa u trgovini na malo Jul 2018. godine
27.08.2018
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Jul 2018. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – jul 2018. godine
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2018. godine
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u drugom kvartalu 2018. godine
24.08.2018
      Izvještaj komisije o javnom pozivu za izbor anketara
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Jul 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Jul 2018. godine
      Građevinske dozvole i prijave radova II kvartal 2018.godine
      Građevinske dozvole i prijave radova I kvartal 2018. godine
17.08.2018
      Javni poziv za izbor anketara za istraživanje
      Indeks prometa u uslugama II kvartal 2018. godine
      Cijene stanova u novogradnji II kvartal 2018. godine
16.08.2018
      Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2018. godine
15.08.2018
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Jul 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Jul 2018. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Jun 2018. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, jun 2018. godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jul 2018. godine
14.08.2018
      Građevinska aktivnost u Crnoj Gori II kvartal 2018. godine
10.08.2018
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Jul 2018. godine
31.07.2018
      Mjesečni statistički pregled - Jul 2018
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Jun 2018
30.07.2018
      Indeksi prometa u trgovini na malo Jun 2018. godine
      Prosječne zarade (Plate) Jun 2018. godine
27.07.2018
      Izvještaj komisije - Izbor anketara za "SILC"
      Investicije u osnovna sredstva 2017. godina
25.07.2018
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – jun 2018. godine (p)
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Jun 2018. godine(p)
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Jun 2018. godine(p)
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Jun 2018. godine (p)
20.07.2018
      Javni poziv za izbor anketara za istraživanje "SILC"
      Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori, 2017. godina
17.07.2018
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Jun 2018. godine(p)
16.07.2018
      Klanje stoke i živine u klanicama Maj 2018. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, maj 2018. godine
      Mjesečna inflacija u junu 2018. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,5%
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Jun 2018. godine(p)
10.07.2018
      Mjesečna inflacija u junu 2018. godine iznosila je 0,2%
02.07.2018
      Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2017. godini
      Biljna proizvodnja u 2017. godini
29.06.2018
      Mjesečni statistički pregled - Jun 2018
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju1 Maj 2018. godine
      Prosječne zarade (Plate) Maj 2018. godine
      Indeksi prometa u trgovini na malo Maj 2018. godine
      Diplomirani studenti - osnovne studije 2017. godina
25.06.2018
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Maj 2018. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – maj 2018. godine
22.06.2018
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za I kvartal 2018. godine
      Industrijska proizvodnja - PRODCOM 2017. godina
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Maj 2018. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Maj 2018. godine
      Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država za 2017. godinu
21.06.2018
      Press konferencija
20.06.2018
      Promet u trgovini na veliko 2017. godina
      Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2017/2018. godina
19.06.2018
      Prva procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) i stvarne individualne potrošnje (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći za 2017. godinu
      Saopštenje ARS I kvartal 2018.
15.06.2018
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Maj 2018. godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Maj 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Maj 2018. godine
      Promet u trgovini na malo prema robnim grupama 2017. godina
      Snabdijevanje naselja vodom i zaštita voda 2017. godina
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, april 2018. Godine
      Klanje stoke i živine u klanicama April 2018. godine
      Građevinski radovi 2017. godina
12.06.2018
      Mjesečna inflacija u maju 2018. godine iznosila je 0,3%
11.06.2018
      Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2017. godina
05.06.2018
      Komunalni otpad u Crnoj Gori, 2017. godina
01.06.2018
      Biljna proizvodnja u 2017. godini
31.05.2018
      Mjesečni statistički pregled - Maj 2018
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju April 2018. godine
      Procjene stanovništva i osnovni demografski pokazatelji, 2017. godina
30.05.2018
      Prosječne zarade (Plate) April 2018. godine
      Indeksi prometa u trgovini na malo April 2018. godine
28.05.2018
      Anketa o potrošnji domaćinstava u 2017. godini
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2018.
25.05.2018
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2018.
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji April 2018. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar - april 2018. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori April 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz April 2018. godine
      Građevinske dozvole za I kvartal 2018. godine
23.05.2018
      Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege i dodatka za djecu u 2017. godini
18.05.2018
      Indeks prometa u uslugama I kvartal 2018. godine
      Cijene stanova u novogradnji I kvartal 2018. godine
17.05.2018
      Kvartalna statistika saobraćaja I kvartal 2018. godine
16.05.2018
      Punoljetni učinioci krivičnih djela 2017. godina
      Maloljetni učinioci krivičnih djela 2017. godina
      Specijalisti, magistri i doktori nauka 2017. godina
      Generisane količine otpada iz industrije
15.05.2018
      Klanje stoke i živine u klanicama Mart 2018. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, martu 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori April 2018. godine
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) April 2018. godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori April 2018. godine
      Građevinska aktivnost u Crnoj Gori I kvartal 2018. godine
10.05.2018
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) April 2018. godine
30.04.2018
      Mjesečni statistički pregled - April 2018
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Mart 2018. godine
      Prosječne zarade (Plate) Mart 2018. godine
      Indeksi prometa u trgovini na malo Mart 2018. godine
      Sklopljeni i razvedeni brakovi u Crnoj Gori u 2017. godini
27.04.2018
      Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza 2017
26.04.2018
      Porušene zgrade sa stanovima za 2017. godinu
25.04.2018
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Mart 2018. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - mart 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Mart 2018. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Mart 2018. godine
20.04.2018
      Srednje škole i resursni centri - početak školske 2017/2018. godine
      Migracije unutar Crne Gore u 2017. godini
      Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2017. godina - Statistika rođenih i umrlih
19.04.2018
      Srednje škole - kraj školske 2016/2017. godine
18.04.2018
      Komunalni otpad u Crnoj Gori
17.04.2018
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Mart 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Mart 2018. godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Mart 2018. godine
16.04.2018
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, februar 2018. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Februar 2018. godine
12.04.2018
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Mart 2018. godine
10.04.2018
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2017. godine
04.04.2018
      Dan istraživanja 2018
02.04.2018
      Anketa o radnoj snazi 2017
30.03.2018
      Mjesečni statistički pregled - Mart 2018
      Prosječne zarade (Plate) Februar 2018. godine
      Indeksi prometa u trgovini na malo Februar 2018. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Februar 2018. godine
28.03.2018
      Broj i struktura poslovnih subjekata u Crnoj Gori u 2017.godini
26.03.2018
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar - februar 2018. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Februar 2018. godine
23.03.2018
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2017. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Februar 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Februar 2018. godine
22.03.2018
      Obavještenje
      Press konferencija
      Zavod za statistiku potpisao Sporazum o međusobnoj saradnji sa Univerzitetom Mediteran
21.03.2018
      Kružna putovanja stranih brodova 2017. godina
      Nautički turizam 2017. godina
19.03.2018
      Anketa o radnoj snazi Četvrti kvartal 2017
16.03.2018
      Osnovne škole i resursni centri - početak školske 2017/2018. godine
15.03.2018
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, januar 2018. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Januar 2018. godine
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Februar 2018. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Februar 2018. godine
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Februar 2018. godine
      Osnovno obrazovanje Osnovne škole - kraj školske 2016/2017. godine
12.03.2018
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Februar 2018. godine
09.03.2018
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Januar 2018. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Januar 2018. godine
05.03.2018
      Press konferencija
02.03.2018
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar 2018. godine
      Mjesečni statistički pregled - Februar 2018
01.03.2018
      Obavještenje
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Januar 2018. godine
28.02.2018
      Istraživanje o dolascima i noćenjima turista, ukupno 2017. godina
      Dolasci i noćenja turista u individualnom smještaju 2017. godina
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Januar 2018. godina
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Januar 2018. godine
      Indeksi prometa u trgovini na malo Januar 2018. godine
27.02.2018
      Obavještenje
      Obavještenje
      Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Januar 2018. godine
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u četvrtom kvartalu 2017. godine
      Prosječne zarade (Plate) Januar 2018. godine
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Januar 2018. godine
26.02.2018
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u četvrtom kvartalu 2017
      Građevinske dozvole IV kvartal 2017. godine
23.02.2018
      Obavještenje
      Cijene stanova u novogradnji 2017. godina
      Upis na postdiplomske i doktorske studije akademska 2017/2018. godina
22.02.2018
      Obavještenje
20.02.2018
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Januar 2018. godine
      Cijene stanova u novogradnji IV kvartal 2017. godine
19.02.2018
      Ostale usluge IV kvartal 2017. godine
16.02.2018
      Kvartalna statistika saobraćaja IV kvartal 2017. godine
15.02.2018
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, decembar 2017. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Decembar 2017. godine
14.02.2018
      Građevinska aktivnost u Crnoj Gori IV kvartal 2017. godine
09.02.2018
      Predškolsko obrazovanje i vaspitanje 2017/2018. godina
05.02.2018
      Indeksi prometa u trgovini na malo Decembar 2017. godine
31.01.2018
      Mjesečni statistički pregled - Januar 2018
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Decembar 2017. godine
30.01.2018
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Decembar 2017. godine
26.01.2018
      Prosječne zarade (Plate) Decembar 2017. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Decembar 2017. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Decembar 2017. godine
25.01.2018
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2017. godine
19.01.2018
      Izvještaj komisije povodom javnog poziva za istraživanje "Poslovanje preduzeca"
      Izvještaj komisije povodom javnog poziva za istraživanje "SILC"
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Decembar 2017. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Decembar 2017. godine
16.01.2018
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Decembar 2017. godine
15.01.2018
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, novembar 2017. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Novembar 2017. godine
12.01.2018
      Javni poziv za izbor anketara za istraživanje "SILC"
      Javni poziv za izbor anketara za istraživanje "Poslovanje preduzeća"
      Indeksi prometa u trgovini na malo Novembar 2017. godine
29.12.2017
      Struktura poljoprivrednih gazdinstava u 2016. godini
      Mjesečni statistički pregled - Decembar 2017
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Novembar 2017. godine
      Prosječne zarade (Plate) Novembar 2017. godine
28.12.2017
      Obavještenje
      Osnovno obrazovanje odraslih - početak školske 2017/2018. godine i kraj školske 2016/2017. godine
27.12.2017
      Statistički godišnjak 2017
      Crna Gora u brojkama 2017.
26.12.2017
      Statistika pozorišta, sezona 2016/2017
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Novembar 2017. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Novembar 2017. godine
25.12.2017
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Novembar 2017. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-novembar 2017. godine
22.12.2017
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za III kvartal 2017. godine
21.12.2017
      Obavještenje
      Anketa o radnoj snazi Treći kvartal 2017
      Anketa o prihodima i uslovima života
15.12.2017
      Anketa o radnoj snazi
      Klanje stoke i živine u klanicama Oktobar 2017. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, oktobar 2017. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Novembar 2017. godine
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Novembar 2017. godine
      Bruto domaći proizvod (BDP) i stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći za 2016. godinu
12.12.2017
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Novembar 2017. godine
07.12.2017
      Modernizacija statističkog sistema
      Zavod za statistiku dobio licencu naučno-istraživačke djelatnosti
05.12.2017
      Indeksi prometa u trgovini na malo Oktobar 2017. godine
30.11.2017
      Mjesečni statistički pregled - Novembar 2017
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Oktobar 2017. godine
      Prosječne zarade (Plate) Oktobar 2017.godine
28.11.2017
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Oktobar 2017. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Oktobar 2017. godine
27.11.2017
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u trećem kvartalu 2017.
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u trećem kvartalu 2017.
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-oktobar 2017. godine
24.11.2017
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Oktobar 2017. godine
      Građevinske dozvole III kvartal 2017. godine
17.11.2017
      Kvartalna statistika saobraćaja III kvartal 2017. godine
      Cijene stanova u novogradnji III kvartal 2017. godine
16.11.2017
      Ostale usluge III kvartal 2017. godine
15.11.2017
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Oktobar 2017. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Oktobar 2017. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Septembar 2017. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, septembar 2017. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, avgust 2017. godine
13.11.2017
      Građevinska aktivnost u Crnoj Gori III kvartal 2017. godine
10.11.2017
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Oktobar 2017. godine
06.11.2017
      Indeksi prometa u trgovini na malo Septembar 2017. godine
03.11.2017
      Korišćenje i zaštita voda od zagađivanja iz industrije 2016. godina
02.11.2017
      Bilans drvnih goriva 2016. godina
      Bilans naftnih derivata 2016. godina
      Bilans uglja 2016. godina
      Bilans električne energije 2016. godina
31.10.2017
      Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori, 2017. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju1 Septembar 2017. godine
      Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Crnoj Gori u 2017. godini
30.10.2017
      Prosječne zarade (Plate) Septembar 2017.godine
27.10.2017
      Statistika stranih filijala - IFATS za 2016. godinu
      Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori, 2016. godina
25.10.2017
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Septembar 2017. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Septembar 2017. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Septembar 2017. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-septembar 2017. godine
23.10.2017
      Akcija dobrovoljnog davanja krvi
18.10.2017
      Klanje stoke i živine u klanicama Avgust 2017. godine
17.10.2017
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Septembar 2017. godine
16.10.2017
      Klanje stoke i živine u klanicama i Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Septembar 2017. godine
12.10.2017
      Izvještaj komisije povodom javnog poziva
10.10.2017
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Septembar 2017. godine
05.10.2017
      Indeksi prometa u trgovini na malo Avgust 2017. godine
02.10.2017
      Javni poziv za izbor anketara
29.09.2017
      Bruto domaći proizvod Crne Gore za period 2006 - 2010. godine
      Bruto domaći proizvod Crne Gore za 2016. godinu
      Bruto nacionalni dohodak Crne Gore za 2016. godinu
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za II kvartal 2017. godine
      Mjesečni statistički pregled - Septembar 2017
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Avgust 2017. godine
      Prosječne zarade (Plate) Avgust 2017.godine
28.09.2017
      Press konferencija
26.09.2017
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Avgust 2017. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Avgust 2017. godine
25.09.2017
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Avgust 2017. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-avgust 2017. godine
18.09.2017
      Anketa o radnoj snazi Drugi kvartal 2017
15.09.2017
      Saopštenje za javnost
      Klanje stoke i živine u klanicama Jul 2017. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, jul 2017. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Avgust 2017. godine
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Avgust 2017. godine
12.09.2017
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Avgust 2017. godine
08.09.2017
      Potrošnja građevinskog i pogonskog materijala 2016. godina
05.09.2017
      Indeksi prometa u trgovini na malo Jul 2017. godine
01.09.2017
      Istraživanje o zadovoljstvu korisnika
31.08.2017
      Mjesečni statistički pregled - Avgust 2017
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Jul 2017. godine
30.08.2017
      Prosječne zarade (Plate) Jul 2017.godine
28.08.2017
      Biljna proizvodnja u 2016. godini
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u drugom kvartalu 2017
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u drugom kvartalu 2017.
25.08.2017
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Jul 2017. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Jul 2017. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Jul 2017. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-jul 2017. godine
      Građevinske dozvole II kvartal 2017. godine
18.08.2017
      Cijene stanova u novogradnji II kvartal 2017. godine
      e-GDDS
17.08.2017
      Ostale usluge II kvartal 2017. godine
      Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2017. godine
15.08.2017
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Jul 2017. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Jul 2017. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, jun 2017. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama Jun 2017. godine
14.08.2017
      Građevinska aktivnost u Crnoj Gori II kvartal 2017. godine
10.08.2017
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Jul 2017. godine
04.08.2017
      Indeksi prometa u trgovini na malo Jun 2017. godine
02.08.2017
      Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2016. godini
31.07.2017
      Mjesečni statistički pregled - Br. 7
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Jun 2017. godine
28.07.2017
      Prosječne zarade (Plate) Jun 2017. godine
      Preračun vremenskih serija u statistici otpada
      Investicije u osnovna sredstva 2016. godina
      Generisane količine otpada iz industrije 2016. godina
26.07.2017
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Jun 2017. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Jun 2017. godine
25.07.2017
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Jun 2017. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-jun 2017. godine
21.07.2017
      Broj i struktura poslovnih subjekata u stranom vlasništvu u Crnoj Gori, 2016. godina
20.07.2017
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Jun 2017. godine
17.07.2017
      Klanje stoke i živine u klanicama Maj 2017. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, maj 2017. godine
12.07.2017
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Jun 2017. godine
10.07.2017
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Jun 2017. godine
05.07.2017
      Indeksi prometa u trgovini na malo Maj 2017. godine
      Komunalni otpad u Crnoj Gori 2016. godina
03.07.2017
      Brojno stanje stoke i živine, proizvodnja mlijeka, vune i jaja u Crnoj Gori u 2016. godini
30.06.2017
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Maj 2017. godine
      Mjesečni statistički pregled - Br. 6
      Prosječne zarade (Plate) Maj 2017. godine
      Diplomirani studenti - osnovne studije 2016. godina
27.06.2017
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Maj 2017. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Maj 2017. godine
26.06.2017
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-maj 2017. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Maj 2017. godine
23.06.2017
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za I kvartal 2017. godine
      Industrijska proizvodnja - PRODCOM 2016. godina
22.06.2017
      Pres konferencija
20.06.2017
      Promet u trgovini na veliko 2016. godina
      Komparativni nivoi cijena 37 evropskih država za 2016. godinu
      Upisani studenti - osnovne studije Akademska 2016/2017. godina
      Anketa o radnoj snazi Prvi kvartal 2017
16.06.2017
      Građevinski radovi 2016. godina
      Prva procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) i stvarne individualne potrošnje (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći za 2016. godinu
15.06.2017
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Maj 2017. godine
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Maj 2017. godine
      Klanje stoke i živine u klanicama April 2017. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, april 2017. godine
      Godišnji ulaz sirovog mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama u 2016. godini
12.06.2017
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Maj 2017. godine
09.06.2017
      Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2016. godina
05.06.2017
      Indeksi prometa u trgovini na malo April 2017. godine
01.06.2017
      Biljna proizvodnja u 2016. godini
31.05.2017
      Mjesečni statistički pregled - Br. 5
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju April 2017. godine
      Procjene stanovništva i osnovni demografski pokazatelji, 2016. godina
30.05.2017
      Prosječne zarade (Plate) April 2017. godine
29.05.2017
      Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u prvom kvartalu 2017.
      Indeksi fizičkog obima proizvodnje šumskih sortimenata iz državnih šuma u prvom kvartalu 2017.
26.05.2017
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori April 2017. godine
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz April 2017. godine
      Građevinske dozvole I kvartal 2017. godine
25.05.2017
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji April 2017. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-april 2017. godine
19.05.2017
      Cijene stanova u novogradnji I kvartal 2017. godine
18.05.2017
      Ostale usluge I kvartal 2017. godine
17.05.2017
      Kvartalna statistika saobraćaja I kvartal 2017. godine
16.05.2017
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori April 2017. godine
      Specijalisti, magistri i doktori nauka 2016. godina
      Maloljetni učinioci krivičnih djela 2016. godina
      Punoljetni učinioci krivičnih djela 2016. godina
      Generisane količine otpada iz industrije
15.05.2017
      Klanje stoke i živine u klanicama Mart 2017. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama u martu 2017. godine
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) April 2017. godine
      Građevinska aktivnost u Crnoj Gori I kvartal 2017. godine
10.05.2017
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) April 2017. godine
      Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2016.godini
05.05.2017
      Indeksi prometa u trgovini na malo Mart 2017. godine
      Bioskopi, 2016. godina
28.04.2017
      Mjesečni statistički pregled - Br. 4
      Sklopljeni i razvedeni brakovi u Crnoj Gori u 2016. godini
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Mart 2017. godine
      Prosječne zarade (Plate) Mart 2017. godine
27.04.2017
      Godišnja statistika saobraćaja, skladištenja i veza – 2016
      Porušene zgrade sa stanovima za 2016. godinu
25.04.2017
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Mart 2017. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Mart 2017. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-mart 2017. godine
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Mart 2017. godine
21.04.2017
      Prirodno kretanje stanovništva u Crnoj Gori, 2016. godina Statistika rođenih i umrlih
      Srednje škole i resursni centri- početak školske 2016/2017. godine
19.04.2017
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda u Crnoj Gori Mart 2017. godine
18.04.2017
      Klanje stoke i živine u klanicama Februar 2017. godine
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, februar 2017. godine
       Komunalni otpad u Crnoj Gori
13.04.2017
      Srednje škole - kraj školske 2015/2016. godine -
      Migracije unutar Crne Gore u 2016. godini
      Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP) Mart 2017. godine
11.04.2017
      Indeks potrošačkih cijena (CPI) Mart 2017. godine
07.04.2017
      Osnovne škole i resursni centri- početak školske 2016/2017. godine
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-decembar 2016. godine
05.04.2017
      Indeksi prometa u trgovini na malo Februar 2017. godine
03.04.2017
      Anketa o radnoj snazi – 2016
31.03.2017
      Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2016. godine
      Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju Februar 2017. godine
      Mjesečni statistički pregled - Br. 3
      Statistika elektronskih medija, 2016. Godina
      Osnovne škole - kraj školske 2015/2016. godine -
30.03.2017
      Dan istraživanja 2017
      Prosječne zarade (Plate) Februar 2017. godine
      Konferencija za medije
28.03.2017
      BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U CRNOJ GORI, 2016. GODINA
      Indeksi cijena proizvođača industrijskih proizvoda za izvoz Februar 2017. godine
      Indeksi cijena industrijskih proizvoda iz uvoza u Crnoj Gori Februar 2017. godine
27.03.2017
      Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-februar 2017. godine
24.03.2017
      Indeksi proizvodnje i prometa u industriji Februar 2017. godine
21.03.2017
      Nautički turizam 2016. godina
      Kružna putovanja stranih brodova u Crnoj Gori 2016. godina
20.03.2017
      Anketa o radnoj snazi – Četvrti kvartal 2016
15.03.2017
      Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, januar 2017. godine

 

.