Novosti

16.01.2017
Klanje stoke i živine u klanicama u Novembru, 2016. godine

U novembru 2016. godine, u odnosu na novembar 2015. godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama manji je za 0,3% (neto težina veća za 17,2%). Ukupan broj zaklanih ovaca smanjen je za 39% (neto težina smanjena za 43,6%), broj svinja povećan je za 2,7% (neto težina povećana za 16%) u odnosu na isti period 2015. godine.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklanih goveda je veći za 30,9% (neto težina veća za 44,7%). Kod ovaca ukupan broj zaklanih grla je manji za 69% (neto težina manja za 69%), a kod svinja ukupan broj je manji za 19,7% (a neto težina veća za 5,5%).
 
U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, u novembru 2016. godine, zaklano je više goveda ukupno 9,5% (neto težina veća za 30%), ovaca manje ukupno za 5,5 % (neto težina manja za 0,9%) i svinja manje za 30,9% (neto manja za 62,4%).
 

Broj zaklane živine smanjen je za 5,9% (neto težina manja za 4,7%), u poređenju sa istim mjesecom prethodne godine. Poređenjem sa prethodnim mjesecom, ukupan broj zaklane živine je smanjen za 28,4% (neto težina smanjena za 24,3%), dok u poređenju na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, broj zaklane živine manji je za 34,3% (neto težina manja za 29,9%). 

Saopštenje


 

.