Novosti

16.01.2017
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama Novembar 2016. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka u novembru 2016. godine, u odnosu na novembar 2015. godine, manja je za 4,8%. U odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini, otkupljeno je za 4,5% manje mlijeka.
 
Sadržaj mliječne masti u novembru 2016. godine, u odnosu na novembar 2015. godine, manji je za 0,3% a sadržaj proteina je ostao nepromijenjen. U poređenju sa godišnjim prosjekom sadržaj mliječne masti veći je za 0,3%, a proteina veći za 0,9%.
 
U novembru 2016. godine u odnosu na isti period 2015. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake za 10,4% i kajmaka za 27,4%, a smanjena je proizvodnja konzumnog mlijeka za 45,2%, fermentisanih mliječnih proizvoda za 4,3%, proizvodnja drugih žutomasnih proizvoda 84,4 i sira za 6%.
 
U poređenju sa prethodnim mjesecom, otkupljena količina mlijeka manja je za 4,8%, sadržaj mliječne masti manji je za 1%, dok sadržaj proteina za 0,7%. Povećana je proizvodnja konzumnog mlijeka (za 8%), proizvodnja pavlake (za 4,7%) i kajmaka (za 15,2%). Smanjena je fermentisanih mliječnih proizvoda (za 12,8%), proizvodnja drugih žutomasnih proizvoda (za 90,3%) i sira (za 12,5%).
 

U poređenju sa ostvarenim mjesečnim prosjekom u 2015. godini, proizvedeno je manje konzumnog mlijeka (za 49%), fermentisanih mliječnih proizvoda (za 14,3%) i proizvodnje drugih žutomasnih proizvoda (za 85,7%), dok se bilježi povećanje pavlake (za 10%), kajmaka (za 42%), i proizvodnje sira (za 11,7% ) u odnosu na ostvareni mjesečni prosjek u 2015. godini. 

Saopštenje


 

.