Novosti

16.05.2016
Punoljetni učinioci krivičnih djela 2015. godina

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih punoljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2015. godine.
 
Ukupan broj prijavljenih poznatih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2015. godini iznosio je 4 531, što je za 10,4% manje u odnosu na 2014. godinu. Broj nepoznatih učinilaca krivičnih djela je 2 178, odnosno 32,5%.
 
Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 2 638, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje za 3,7%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 2 348 i veći je za 1,6% u odnosu na 2014. godinu.
 
U strukturi krivičnih djela koja su učinila punoljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine:
  • udio prijavljenih punoljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj prijavljenih punoljetnih lica iznosio je 21,1%,
  • udio optuženih punoljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj optuženih punoljetnih lica iznosio je 24,7%,
  • udio osuđenih punoljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj osuđenih punoljetnih lica iznosio je 25,2%.
 
Kada je riječ o najtežim krivičnim djelima – krivična djela protiv života i tijela:
  • udio prijavljenih punoljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj prijavljenih punoljetnih lica iznosio je 8,1%,
  • udio optuženih punoljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj optuženih punoljetnih lica iznosio je 10,4%,
  • udio osuđenih punoljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj osuđenih punoljetnih lica iznosio je 10,8%. 

Saopštenje


 

.