Novosti

16.05.2016
Specijalisti, magistri i doktori nauka 2015. godina

U toku 2015. godine, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori 1 719 studenta je završilo postdiplomske i doktorske studije.
 
Postdiplomske studije završilo je 1 703 studenta i to: specijalističke studije 1 466 ili 86,1%, magistarske studije 237 ili 13,9%. Od navedenog broja studenata udio studentkinja je 62,6% (1 066).
 
Povećanje broja studenata koji su završili specijalističke studije u odnosu na prethodnu godinu je 4,9%.
 
Od ukupnog broja studenata koji su završili specijalističke studije, na javnim visokoškolskim ustanovama završilo je 1 074 ili 73,3%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama 392 ili 26,7%.
 
Magistarske studije završilo je 237 studenata što je za 16,5% manje od prethodne 2014. godine. Od ukupnog broja studenata koji su završili magistarske studije, na javnim visokoškolskim ustanovama završilo je 164 ili 69,2%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama 73 ili 30,8% studenata. Magistarske studije završilo je 63,3% (150) studenata ženskog, a 36,7% (87) muškog pola.
 
Zvanje doktora nauka u 2015. godini steklo je 16 lica što predstavlja smanjenje od 20% u odnosu na prošlu godinu. Od navedenog broja, udio studentkinja je 62,5% (10). 

Saopštenje


 

.