Novosti

02.03.2016
Harmonizovani indeks potrošačkih cijena (HICP)1 Januar 2016. godine

Mjesečna deflacija u januaru 2016. godine, mjerena HICP-om iznosila je 0,7% 
 
Potrošačke cijene u Crnoj Gori u januaru 2016. godine, mjerene HICP-om, bile su u prosjeku niže za 0,7% u odnosu na decembar 2015. godine, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 1,0%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu deflacije imali su pad cijena: goriva i maziva za motorna vozila; odjeće; usluga smještaja; cipela i ostale obuće; električne energije; povrća; mesa i voća.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni pad cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (-5,4%); Prevoz (-2,2%); Hoteli i restorani (-1,0%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva   (-0,8%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,3%), dok je rast cijena zabilježen u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,4%); Ostala dobra i usluge (0,4%); Zdravlje (0,2%); Alkoholna pića i duvan (0,1%); Rekreacija i kultura (0,1%).
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u januaru 2016. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (3,4%); Hoteli i restorani (2,9%); Odjeća i obuća (2,1%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (1,5%); Zdravlje (1,4%); Rekreacija i kultura (1,0%); Hrana i bezalkoholna pića (0,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,5%); Ostala dobra i usluge (0,5%); Komunikacije (0,1%), dok je negativna godišnja stopa zabilježena u grupi Prevoz (-2,6%).  

Saopštenje


 

.