Novosti

25.02.2016
Spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore Januar 2016. godine

 Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za mjesec Januar 2016. god. prema preliminarnim podacima iznosila je 99,4 mil.eura  što ukazuje na pad od 11,3% u odnosu na isti mjesec prethodne godine.   
 
  Izvezeno je robe u vrijednosti od 16,1 mil.eura, što je manje za 38% u odnosu na isti mjesec prethodne godine, a uvezeno za 83,3 mil. eura, što je manje za 3,2% u odnosu na isti period prethodne godine. 
 
  Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 19,3% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 30,2% .   
  U strukturi izvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 4,8 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 2,4 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 2 mil. eura).  
 
  U strukturi uvoza prema klasifikaciji SMTK (Standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji) najviše su zastupljeni proizvodi sektora 7 – Mašine i transportni uređaji u iznosu od 18,5 mil. eura (koji čine: Drumska vozila u iznosu od 5,2 mil. eura i Telekomunikacioni aparati i uređaji u iznosu od 4,3 mil. eura).  
 
  U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (5,5 mil. eura), Italija (1,4 mil. eura), Bosna i Hercegovina (1,4 mil. eura).  

  U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (20,2 mil. eura), Kina (8,3 mil. eura) i Njemačka (7,2 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA sporazuma i Evropskom unijom.  

Saopštenje


 

.