Decenija obnove nezavisnosti – Najčešće traženi statistički indikatori, statistički pokazatelji 2006-2016;                                                                                                                                           Zavod za statistiku – MONSTAT u skladu sa preporukama Eurostat-a sprovodi statističko ISTRAŽIVANJE O STRUKTURI PORODIČNIH POLJOPRIVREDNIH GAZDINSTAVA. U periodu od 01. do 30. novembra 2016. godine akreditovani anketari Zavoda za statistiku posjetiće 14860 uzorkom izabranih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava
Novosti

20.01.2012
Prosječne zarade (Plate) Decembar 2011. godine

Prosječna zarada (bruto) u decembru 2011. godine u Crnoj Gori iznosila je 722 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 484 eura. U odnosu na novembar 2011. godine prosječna (neto) zarada u decembru 2011. godine zabilježila je rast od 0.2%. Prosječna (neto) zarada u decembru 2011.godine u odnosu na isti mjesec predhodne godine zabilježila je pad od 6 %, dok je u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2010.godini zabilježila rast od  1%.

Na nivou 2011.godine prosječna bruto zarada iznosila je 722 eura, dok je prosječna neto zarada iznosila 484 eura. Prosječne neto zarade u 2011. godini zabilježile su rast od 1% u odnosu na prosječne neto zarade u 2010. godini. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u 2011. godini u odnosu na 2010. godinu zabilježile rast od 3.1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile pad od 2%.

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u decembru 2011. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poslovi s nekretninama, iznajmljivanje (5.1%), Trgovina na veliko i malo (3.2%), Finansijsko posredovanje (2.6%), Saobraćaj, skladištenje i veze (2.1%), Državna uprava i socijalno osiguranje (1.6%), Obrazovanje (0.2%), dok je pad zabilježen u sektorima: Prerađivačka industrija (0.2%), Druge komunalne, društvene i lične usluge (1.4%), Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda (2.1%), Zdravstveni i socijalni rad (2.8%), Hoteli i restorani (3.7%), Vađenje ruda i kamena (5.7%), Proizvodnja elektr. energije, gasa i vode (6.1%), Građevinarstvo (7.3%), Ribarstvo (19.8%).

Saopštenje


.