Novosti

02.11.2018
Bilans električne energije 2017. godina

Proizvodnja primarne električne energije u Crnoj Gori u 2017. godini iznosila je 1 101,0 GWh, dok je proizvodnja električne energije iz transformacija iznosila 1 265,0 GWh. Uvoz električne energije iznosio 1 536,9 GWh, dok je izvoz iznosio 416,7 GWh. Potrošnja grane energetike iznosila je 119,0 GWh, a gubici prenosa i distribucije električne energije iznosili su 512,2 GWh.

Ukupno raspoloživa količina električne energije za finalnu potrošnju u 2017. godini iznosila je 2 855,0 GWh. Najveća potrošnja električne energije ostvarena je u sektoru domaćinstava 45,1%, ostalim sektorima 29,3% i djelatnostima industrije 25,6%.

Saopštenje


 

.