Novosti

30.10.2018
Prosječne zarade (Plate) Septembar 2018. godine

Prosječna zarada (bruto) u septembru 2018. godine u Crnoj Gori iznosila je 768 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 512 eura. Prosječna (neto) zarada u septembru 2018. godine u odnosu na avgust 2018. godine zabiježila je rast od 0,2%, dok je prosječna (neto) zarada u septembru 2018. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježile rast od 0,2%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u septembru 2018. godine u odnosu na avgust 2018. godine zabilježile rast od 0,1% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu zabilježile rast od 0,1%.
 

Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u septembru 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Poslovanje sa nekretninama (6,9%), Ostale uslužne djelatnosti (4,0%), Građevinarstvo (3,0%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (2,9%), Trgovina na veliko i malo (2,2%), Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadom (1,5%), Informisanje i komunikacije (1,2%), Umjetnost zabava i rekreacija (1,2%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (0,7%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Usluge smještaja i ishrane (2,9%), Snabdijevanje električnom energijom (1,8%), Obrazovanje (1,6%), Saobraćaj i skladištenje (1,1%), Prerađivačka industrija (0,7%), Administrativne i pomoćne uslužne djel. (0,6%),Državna uprava i odbrana (0,5%), Zdravstena i soc.zaštita (0,4%), Vađenje ruda i kamena (0,4%) i Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,3%). 

Saopštenje


 

.