Novosti

16.10.2018
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori Septembar 2018. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za septembar 2018. godine iznosila je 639,0 eura.
 
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 259,9 eura, dok izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 379,1 eura.
 
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u septembru 2018. godine, u odnosu na avgust 2018. godine, zabilježila je rast od 0,05%.
 

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u septembru 2018. godine u odnosu na avgust 2018. godine, zabilježili su pad od 1,4%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge, u odnosu na avgust 2018. godine, zabilježili rast od 1,1%. 

Saopštenje


 

.