Novosti

10.10.2018
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Septembar 2018. godine

Mjesečna inflacija u septembru 2018. godine iznosila je 0,1%
Mjesečna inflacija u septembru 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 1,9%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: odjeće; čvrstih goriva; goriva i maziva za motorna vozila; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-septembar 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,9%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Odjeća i obuća (7,2%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,8%); Ostala dobra i usluge (0,5%); Prevoz (0,4%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Alkoholna pića i duvan (-7,2%); Hoteli i restorani (-4,5%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,7%); Zdravlje (-0,7%); Komunikacije (-0,1%); Rekreacija i kultura (-0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nijesu se bitnije mijenjale.
 
Pozitivne godišnje stope inflacije u septembru 2018. godine zabilježene su u grupama: Alkoholna pića i duvan (6,5%); Prevoz (6,4%); Hoteli i restorani (4,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (1,6%); Komunikacije (1,1%); Ostala dobra i usluge (1,1%); Hrana i bezalkoholna pića (0,7%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,5%), dok su negativne godišnje stopa inflacije zabilježene u grupama: Rekreacija i kultura (-1,0%); Zdravlje (-0,5%), Odjeća i obuća (-0,3%). 
 

 


 

.