Novosti

25.09.2018
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore Januar – avgust 2018. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-avgust 2018. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 945,2 miliona eura, što ukazuje na rast od 12,4% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 260,9 milion eura, a uvoz 1 684,3 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 7,3%, a uvoz veći za 13,2%.
 
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,5% i manja je u odnosu na isti period prethodne godine (16,3%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 75,6 miliona eura (od čega su: Obojeni metali –52,8 mil. eura, Gvožđe i čelik – 13,1 mil. eura i ostalo).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 424 miliona eura (od čega: Drumska vozila – 123,8 mil. eura, Električne mašine, aparati i uređaji – 85,4 mil. eura i ostalo).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (56,1 mil. eura), Mađarska (33,5 mil. eura) i Bosna i Hercegovina (20,4 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (329,2 mil. eura), Kina (185,2 mil. eura) i Njemačka (145,2 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.