Novosti

31.07.2018
Dolasci i noćenja turista u kolektivnom smještaju - Jun 2018

U Crnoj Gori u junu 2018. godine, u kolektivnom smještaju (hoteli, odmarališta, pansioni, moteli, turistička naselja, hosteli i dr.), ostvareno je 10,9% više dolazaka turista u odnosu na jun 2017. godine.

Broj ostvarenih noćenja viši je za 5,3% nego u istom mjesecu prošle godine. Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju, 91,3% ostvarili su strani, a 8,7% noćenja ostvarili su domaći turisti.

Saopštenje


 

.