Novosti

27.07.2018
Investicije u osnovna sredstva 2017. godina

U ovom saopštenju objavljuju se rezultati o investicijama u osnovna sredstva poslovnih subjekata u Crnoj Gori za 2017. godinu u tekućim cijenama. 
 
Rezultati o investicijama dobijeni su iz istraživanja “Godišnji izvještaj o investicijama u osnovna sredstva” (INV-01), a korišćena metodologija je u skladu sa Evropskim sistemom nacionalnih računa (ESA 2010). Podaci su dati po organizacionom principu (investicije su razvrstane po sjedištu i djelatnosti investitora), a prikazani su na nivou sektora po Klasifikaciji djelatnosti 2010 (KD 2010).
 

Ostvarene investicije u osnovna sredstva u Crnoj Gori u 2017. godini iznosile su 878,7 mil. EUR. a.

Saopštenje


 

.