Novosti

12.06.2018
Mjesečna inflacija u maju 2018. godine iznosila je 0,3%

Mjesečna inflacija u maju 2018. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,3%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 3,1%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: goriva i maziva za motorna vozila; usluga smještaja; povrća; mesa; voća; ribe i morskih plodova. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-maj 2018. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,9%.

Saopštenje

 

 

.