Novosti

11.06.2018
Indeksi jediničnih vrijednosti izvoza i uvoza roba 2017. godina

Jedinične vrijednosti izvoza roba u periodu od januara do decembra 2017. godine bilježe rast od 8,2% u odnosu na isti period prošle godine.
 
Jedinične vrijednosti uvoza roba u periodu od januara do decembra 2016. godine bilježe rast od 2,7% u odnosu na isti period prošle godine.

U periodu od januara do decembra 2017.godine, posmatrano prema poglavljima carinske tarife, najveći rast jediničnih vrijednosti izvoza roba od 72,3% zabilježen je kod poglavlja 63: Ostali gotovi proizvodi od tekstila; setovi,iznošena, dotrajala odjeća i dotrajali proizvodi od tekstila, dok je na strani uvoza roba najveći rast od 90,6% bio kod poglavlja 53: Ostala biljna tekstilna vlakna; predivo od hartije i tkanine od prediva od hartije. 

Saopštenje


 

.