Novosti

16.05.2018
Punoljetni učinioci krivičnih djela 2017. godina

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih punoljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2017. godine.
 
Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2017. godini iznosio je 6 329. Od tog broja, 4 539 su poznati, a 1 790 nepoznati učinioci krivičnih djela.
 
Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 2 395, što u odnosu na 2016. godinu predstavlja povećanje za 4,2%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 2 251 i veći je za 6,4% u odnosu na 2016. godinu.
 
U strukturi krivičnih djela koja su učinila punoljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine:
  • udio prijavljenih punoljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj prijavljenih punoljetnih lica iznosio je 21,2%,
  • udio optuženih punoljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj optuženih punoljetnih lica iznosio je 20,4%,
  • udio osuđenih punoljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj osuđenih punoljetnih lica iznosio je 20,1%.
 
Kada je riječ o najtežim krivičnim djelima – krivična djela protiv života i tijela:
  • udio prijavljenih punoljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj prijavljenih punoljetnih lica iznosio je 7,6%,
  • udio optuženih punoljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj optuženih punoljetnih lica iznosio je 11,4%,
  • udio osuđenih punoljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj osuđenih punoljetnih lica iznosio je 11,5%. 

Saopštenje


 

.