Novosti

16.05.2018
Specijalisti, magistri i doktori nauka 2017. godina

U toku 2017. godine, na visokoškolskim ustanovama u Crnoj Gori 1 993 studenta su završila postdiplomske i doktorske studije.
 
Postdiplomske studije završilo je 1 975 studenata i to: specijalističke studije 1 812 ili 91,7%, magistarske studije 163 ili 8,3%. Od navedenog broja studenata muškog pola je 40,1% (792) a ženskog 59,9% (1 183).
 
Povećanje broja studenata koji su završili specijalističke studije u odnosu na prethodnu godinu je 5,6%.
 
Od ukupnog broja studenata koji su završili specijalističke studije, na javnim visokoškolskim ustanovama završilo je 1 390 ili 76,7%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama 422 ili 23,3%.
 
Magistarske studije završilo je 163 studenta što je za 14,2% manje od 2016. godine. Od ukupnog broja studenata koji su završili magistarske studije, na javnim visokoškolskim ustanovama završilo je 129 ili 79,1%, a na privatnim visokoškolskim ustanovama 34 ili 20,9% studenata. Magistarske studije završilo je 56,4% (92) studenata ženskog, a 43,6% (71) muškog pola.
 

Zvanje doktora nauka u 2017. godini steklo je 18 lica, što je za 10 manje u odnosu na 2016. godinu. Od navedenog broja doktora nauka, muškog pola je 55,6% (10) a ženskog 44,4% (8). 

Saopštenje


 

.