Novosti

15.05.2018
Minimalna potrošačka korpa u Crnoj Gori April 2018. godine

Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za mjesec april 2018. godine iznosila je 633,0 eura.
 
Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu i bezalkoholna pića su iznosili 259,5 eura, dok izdaci za neprehrambene proizvode i usluge 373,5 eura.
Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u mjesecu aprilu 2018.godine, u odnosu na mart 2018. godine, zabilježila je rast od 0,2%.
 

Izdaci za hranu i bezalkoholna pića u mjesecu aprilu 2018. godine u odnosu na mart 2018. godine, zabilježili su rast od 0,4%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode i usluge u odnosu na mart 2018.godine ostali nepromijenjeni. 

Saopštenje


 

.