Novosti

15.05.2018
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori I kvartal 2018. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u I kvartalu 2018. godine veća je za 46,8% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 27,5% manja u odnosu na IV kvartal 2017. godine.
 

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u I kvartalu 2018. godine veći su za 29,1% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 10,6% manja u odnosu na IV kvartal 2017. godine. 

Saopštenje


 

.