Novosti

24.11.2017
Građevinske dozvole III kvartal 2017. godine

U III kvartalu 2017. godine u Crnoj Gori izdate su 262 građevinske dozvole. Od ukupnog broja izdatih dozvola, na fizička lica se odnosi 151, dok se na pravne subjekte odnosi 111. Ukoliko se posmatra ukupan broj stanova i njihova površina, prema izdatim građevinskim dozvolama u III kvartalu 2017. godine predviđeno je građenje 1 508 stanova ukupne površine od 101 113 m². 

Saopštenje


 

.