Novosti

02.11.2017
Bilans naftnih derivata 2016. godina

Ukupna finalna potrošnja naftnih derivata u Crnoj Gori u 2016. godini iznosila je 325,8 hiljada tona, od čega je u sektoru saobraćaja utrošeno 229,7 hiljada tona, u oblasti industrije 46,5 hiljada tona, u ostalim sektorima utrošeno je 13,1 hiljada tona, dok je ne-energetska potrošnja iznosila 36,5 hiljade tona.
 

U ukupnoj finalnoj potrošnji naftnih derivata u 2016. godini saobraćaj je učestvovao 70,5%, industrija 14,3%, ostali sektori 4,0%, dok je učešće ne-energetske potrošnje iznosilo 11,2%. Uvoz naftnih derivata u Crnoj Gori u 2016. godini iznosio je 357,2 hiljada tona. 

Saopštenje

 


 

.