Novosti

02.11.2017
Bilans električne energije 2016. godina

Proizvodnja primarne električne energije u Crnoj Gori u 2016. godini iznosila je 1 809,4 GWh, dok je proizvodnja električne energije iz transformacija iznosila 1 216,2 GWh. Uvoz električne energije iznosio 1 209,8 GWh, dok je izvoz iznosio 905,9 GWh. Potrošnja grane energetike iznosila je 118,0 GWh, a gubici prenosa i distribucije električne energije iznosili su 540,7 GWh.
 

Ukupno raspoloživa količina električne energije za finalnu potrošnju u 2016. godini iznosila je 2 670,8 GWh. Najveća potrošnja električne energije ostvarena je u sektoru domaćinstava 46,8%, ostalim sektorima 28,5% i djelatnostima industrije 24,7%. 

Saopštenje


 

.