Novosti

25.10.2017
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-septembar 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-septembar 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 953,8 miliona eura, što ukazuje na rast od 9,4 % u odnosu na isti period prethodne godine.

Izvoz robe imao je vrijednost od 272,7 miliona eura, a uvoz 1 681 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 17,8%, a uvoz veći za 8,2%.

Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,2% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (14,9%).

U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 77 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 52,9 mil. eura i Gvožđe i čelik – 13,1 mil. eura).

U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 368,2 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 115,8 mil. eura i Električne mašine, aparati i uređaji - 67,5 mil. eura).

Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (45,7 mil. eura), Bosna i Hercegovina (34 mil. eura) i Hong Kong (23,7 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (376,3 mil. eura), Kina (151,4 mil. eura) i Njemačka (138,9 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom.


 

.