Novosti

29.09.2017
Prosječne zarade (Plate) Avgust 2017.godine

Prosječna zarada (bruto) u avgustu 2017. godine u Crnoj Gori iznosila je 763 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 509 eura. U avgustu 2017. godine prosječna (neto) zarada je zabilježila rast od 0,8% u odnosu na jul 2017.godine. Prosječna (neto) zarada u avgustu 2017.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila je rast od 1,4%, a u odnosu na prosječnu (neto) zaradu u 2016.godini takođe zabilježila rast od 2,0%. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u avgustu 2017. godine u odnosu na jul 2017. godine zabilježile rast od 0,5% proizilazi da su realne neto zarade u istom periodu takođe zabilježile rast od 0,3%.
 
Po sektorima djelatnosti prosječne zarade bez poreza i doprinosa (neto) u avgustu 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sledećim sektorima djelatnosti: Usluge smjestaja i ishrane (9,2%), Ostale uslužne djelatnosti (6,3%), Informisanje i komunikacije (4,7%), Vađenje ruda i kamena (4,1%), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (4,0%), Građevinarstvo (3,5%), Umjetnost zabava i rekreacija (2,6%), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,7%), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,6%), Poslovanje sa nekretninama (1,6%), Obrazovanje (1,2%), Trgovina na veliko i malo (0,9%), Državna uprava i odbrana (0,7%), dok je pad zabilježen u sledecim sektorima: Prerađivačka industrija (3,0%), Snabdijevanje električnom energijom (1,3%), Snabdijevanje vodom,upravljanje otpadnim vodama (1,3%),Zdravstena i soc.zaštita (1,1%), Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (0,7%). 
 

 

.