Novosti

25.09.2017
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-avgust 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-avgust 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 729,4 miliona eura, što ukazuje na rast od 9,1% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 242,1 miliona eura, a uvoz 1 487,2 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 19,5%, a uvoz veći za 7,6%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,3% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (14,7%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Sirove materije, sem goriva (sektor 2), u iznosu od 67,6 miliona eura (koji čine: Mineralne rude i otpaci metala – 44,9 mil. eura i Pluta i drvo – 17,9 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 331,1 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 104,2 mil. eura i Industrijske mašine za opštu upotrebu - 60,6 mil. eura).
 
Najveći spoljnotrgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (40,5 mil. eura), Bosna i Hercegovina (30,4 mil. eura) i Hong Kong (21,4 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (334 mil. eura), Kina (134,9 mil. eura) i Njemačka (122,7 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.