Novosti

15.09.2017
Klanje stoke i živine u klanicama Jul 2017. godine

U julu 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je 43,4% (neto težina veća za 37,5%). Kod ovaca, svinja i živine takođe bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 12,3% (neto težina veća za 23%). Kod ovaca bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla, dok kod svinja bilježi se pad u odnosu na predhodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je veći za 5,4 % (neto težina manja 6,7%). 

Saopštenje


 

.