Novosti

28.08.2017
Otkup i prodaja proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u drugom kvartalu 2017

Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u drugom kvartalu 2017. godine iznosila je 8,1 mil. EUR, od čega je vrijednost prodaje iz sopstvene proizvodnje 2,5 mil. EUR ili 31,2%, dok je vrijednost otkupa od individualnih poljoprivrednih proizvođača iznosila 5,6 mil. EUR ili 68,8%.
 
Vrijednost otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva od strane poslovnih subjekata i zemljoradničkih zadruga sa dva i više zaposlena radnika u drugom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast od 3,2%, od čega je zabilježen rast vrijednosti prodaje iz sopstvene proizvodnje poslovnih subjekata za 9,4% i rast vrijednosti otkupa poljoprivrednih proizvoda od individualnih proizvođača za 0,6%.
 

U strukturi vrijednosti otkupa i prodaje proizvoda poljoprivrede, šumarstva i ribarstva u drugom kvartalu 2017. godine svježe povrće učestvuje 24,6%, sirovo kravlje mlijeko učestvuje 21,6%, svježe voće učestvuje 14,0%, stoka po vrstama i kategorijama učestvuje 13,2%, kokošija jaja učestvuju 12,7%, ostali proizvodi 7,1%, svježa riba 4,5%, industrijsko bilje 1,3%, prerađevine voća i grožđa učestvuju 0,5% i žita 0,5%. 

Saopštenje


 

.