Novosti

25.08.2017
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-jul 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-jul 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 1 475,7 miliona eura, što ukazuje na rast od 8,8 % u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 196,7 miliona eura, a uvoz 1 278,9 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 13,6%, a uvoz veći za 8,1%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 15,4% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (14,6%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu (sektor 6), u iznosu od 58,7 miliona eura (koji čine: Obojeni metali – 40,9 mil. eura i Gvozđe i čelik – 9,9 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni Mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 294,4 miliona eura (koji čine: Drumska vozila – 91,4 mil. eura i Industrijske mašine za opštu upotrebu - 55,6 mil. eura).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (35,8 mil. eura), Bosna i Hercegovina (26,2 mil. eura) i Hong Kong (19,1 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (282 mil. eura), Kina (116,1 mil. eura) i Njemačka (108,2 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.