Novosti

18.08.2017
e-GDDS

Delegacija MMF Odjeljenja za statistiku boravila je u posjeti Crnoj Gori od 28. juna do 4. jula 2017. godine kako bi se u saradnji sa vladinim nadležnim institucijama uspostavio unaprijeđeni sistem za diseminaciju opštih podataka, tzv. e-GDDS. Upravni odbor MMF-a odobrio je ovaj sistem u maju 2015. godine.
 
Delegacija je imala za cilj da podrži razvoj NSDP-a, odnosno, Nacionalne stranice sa sumarnim podacima koja će se nalaziti na internet stranici Zavoda za statistiku Crne Gore, koristeći se SDMX-om, sa linkovima Centralne banke i Ministarstva finansija Crne Gore.
 
NSDP služi kao mjesto na kojem se nalaze svi glavni makroekonomski podaci. Objavljivanjem glavnih makroekonomskih podataka preko nove NSDP stranice obezbijeđuje se kreatorima politike, domaćim i međunarodnim zainteresovanim stranama, kao i investitorima, jednostavan pristup informacijama koje je Upravni odbor identifikovao bitnim za praćenje ekonomskih uslova i politika. Čineći ove informacije pristupačnim za korišćenje i u kompjuterski čitljivom formatu obezbijediće se svim korisnicima istovremeni pristup ažuriranim podacima i doprinijeće većoj transparentnosti.
 
NSDP će pružiti korisnicima pristup potpunim informacijama o podacima e-GDDS-a u Crnoj Gori, i biće dostupna najkasnije do 04. septembra 2017.god. na web stranici Zavoda za statistiku, kao i na stranici MMF-a (DSBB): http://dsbb.imf.org. Sprovođenje e-GDDS-a je ključan statistički korak za Crnu Goru.
 
Sistem e-GDDS je uspostavljen od strane Upravnog odbora MMF-a u maju 2015. godine kako bi se unaprijedila transparentnost podataka, podstakao razvoj statistike i pomoglo stvaranje sinergije između diseminacije podataka i njihovog praćenja. Sistem e-GDDS zamjenjuje GDDS koji je bio uspostavljen 1997. godine.

 


 

.