Novosti

17.08.2017
Kvartalna statistika saobraćaja II kvartal 2017. godine

Prevoz putnika u drugom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast u drumskom saobraćaju za 0,6%, lokalnom drumskom za 6,0%, prevozu putnika na aerodromima 26,8%, dok se pad bilježi u željezničkom za 20,3%, redovnom vazdušnom za 6,3% i vanrednom vazdušnom prevozu za 13,9 %.
 
Kod prevoza robe u drugom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine rast se bilježi kod željezničkog za 41,0%, ukupnog prometa robe u lukama za 15,2%, dok se pad bilježi kod prevoza robe na aerodromima za 5,0%.
 
Broj pretovarenih tona u lukama, u drugom kvartalu 2017. godine, u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi rast za 42,6% a izmanipulisanih tona za 2,9%.
Potrošnja minuta fiksne telefonije u drugom kvartalu 2017. godine u odnosu na isti kvartal prethodne godine bilježi pad za 18,3% a potrošnja minuta mobilne telefonije za 0,7%.
 
Broj saobraćajnih nezgoda u drugom kvartalu 2017. godine iznosio je 1 477, što je 22,4% više u odnosu na isti kvartal 2016. godine. Broj nastradalih lica1 u drugom kvartalu 2017. godine iznosio je 725 (od čega je 699 povrijeđenih lica), što je za 18,5% više u odnosu na isti kvartal 2016 godine.
 
Broj registrovanih drumskih motornih i priključnih vozila u drugom kvartalu 2017. godine iznosi 61 619 što je za 9,6% više nego u istom kvartalu prethodne godine. Broj prvi put registrovnih drumskih motornih i priključnih vozila u drugom kvartalu 2017. godine iznosi 6 445 što je za 17,2% više nego u istom kvartalu prethodne godine.
 

U drugom kvartalu 2017. godine drumskim teretnim motornim vozilima prevezeno je 207 hiljada tona robe, uz ostvarenih 28 106 hiljada tonskih kilometara. Pređeni kilometri vozila sa utovarom iznosili su 1 077 hiljada kilometara. U strukturi prevezene robe unutašnji prevoz učestvuje sa 87,4% ili 181 hiljada tona prevezene robe, dok međunarodni prevoz učestvuje sa 12,6% ili 26 hiljada tona prevezene robe. U strukturi ostvarenih tonskih kilometara unutrašnji prevoz učestvuje sa 68,9% ili 19 363 hiljada tonskih kilometara, a međunarodni prevoz sa 31,1% ili 8 743 hiljada tonskih kilometara. 

Saopštenje


 

.