Novosti

15.08.2017
Klanje stoke i živine u klanicama Jun 2017. godine

U junu 2017. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je 24,6% (neto težina veća za 9,9%). Kod ovaca, svinja i živine takođe bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla u odnosu na isti mjesec prethodne godine.
 

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 9,4% (neto težina veća za 0,9%), Kod ovaca bilježi se pad u ukupnom broju zaklanih grla, dok kod svinja bilježi se rast u odnosu na predhodni mjesec. Ukupan broj zaklane živine je veći za 6,2 % (neto težina veća 5,5%). 

Saopštenje


 

.