Novosti

14.08.2017
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori II kvartal 2017. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u II kvartalu 2017. godine veća je za 51,5% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 37,7% veća u odnosu na I kvartal 2017. godine.
 

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u II kvartalu 2017. godine veći su za 20,8% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 22,8% veća u odnosu na I kvartal 2017. godine. 

Saopštenje


 

.