Novosti

10.08.2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI) Jul 2017. godine

Mjesečna inflacija u julu 2017. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,2%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,4%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: usluga smještaja; usluga ishrane u ugostiteljstvu; kratkotrajnih dobara za rutinsko održavanje domaćinstva; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu; voća; usluga održavanja i popravki vozila, itd. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-jul 2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,3%.
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Hoteli i restorani (5,8%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (0,9%); Ostala dobra i usluge (0,7%); Prevoz (0,4%); Alkoholna pića i duvan (0,2%); Zdravlje (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Odjeća i obuća (-0,8%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,1%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 
Pozitivne godišnje stope inflacije u julu 2017. godine zabilježene su u grupama: Hoteli i restorani (7,2%); Prevoz (4,6%); Alkoholna pića i duvan (4,1%); Odjeća i obuća (3,4%); Zdravlje (2,8%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (2,4%); Ostala dobra i usluge (2,4%); Hrana i bezalkoholna pića (1,9%); Komunikacije (0,1%), dok je negativna godišnja stopa inflacije zabilježena u grupi Rekreacija i kultura (-0,6%). 
 

 

.