Novosti

26.06.2017
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-maj 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-maj 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 987,4 miliona eura, što ukazuje na rast od 10,4 % u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 141,3 miliona eura, a uvoz 846 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 22,7%, a uvoz veći za 8,6%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 16,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (14,8%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni sirove materije sem goriva (sektor 2), u iznosu od 43 miliona eura (koji čine: mineralne rude i otpaci metala – 31,3 mil. eura i pluta i drvo – 8,6 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 202,4 miliona eura (koji čine: električne mašine, aparati i uređaji – 37,1 mil. eura i industrijske mašine za opštu upotrebu - 37,4 mil. eura).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (25 mil. eura), Bosna i Hercegovina (18,4 mil. eura) i Hong Kong (16 mil. eura).

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (181,5 mil. eura), Kina (77,1 mil. eura) i Njemačka (73,6 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.