Novosti

20.06.2017
Anketa o radnoj snazi Prvi kvartal 2017

U ovom saopštenju objavljuju se podaci dobijeni putem Ankete o radnoj snazi, koja je sprovedena u prvom kvartalu 2017. godine, u periodu od januara do marta 2017. godine. Anketiranje je obavljeno u 2 285 domaćinstava na teritoriji Crne Gore. Prikupljeni su podaci o demografskim obilježjima za sve članove domaćinstva (6 827 lica), a za lica stara 15 i više godina i podaci o njihovoj radnoj aktivnosti (5 820 lica).
 
U prvom kvartalu 2017. godine u Crnoj Gori aktivnog stanovništva bilo je 269,7 hiljada od kojih je 222,7 hiljada ili 82,6% zaposlenih i 46,9 hiljada ili 17,4% nezaposlenih lica. Broj zaposlenih u odnosu na prethodni kvartal veći je za 0,1% a broj nezaposlenih je smanjen za 0,8%. Neaktivno stanovništvo čini 230,2 hiljada lica, i u odnosu na prethodni kvartal broj neaktivnog stanovništva je veći za 0,3%.
 

Stopa aktivnosti za prvi kvartal 2017. godine bila je 54,0%, stopa zaposlenosti je 44,5%, stopa nezaposlenosti je 17,4% i stopa neaktivnosti je 46,0%. 

Saopštenje


 

.