Novosti

16.06.2017
Prva procjena bruto domaćeg proizvoda (BDP) i stvarne individualne potrošnje (SIP) po stanovniku, prema standardu kupovne moći za 2016. godinu

EUROSTAT je 13. juna 2017. godine objavio preliminarne podatke o bruto domaćem proizvodu i stvarnoj individualnoj potrošnji po stanovniku za 2016. godinu, iskazanim preko standarda kupovne moći. MONSTAT je učestvovao u ovom projektu zajedno sa nacionalnim statističkim institutima ostalih evropskih zemalja.
 
Prema prvoj procjeni EUROSTAT-a, bruto domaći prozivod po stanovniku prema standardu kupovne moći u Crnoj Gori u 2016. godini iznosio je 42% prosjeka EU28.
 
Od zemalja članica EU, najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći zabilježen je u Luksemburgu, čiji je nivo više od dva i po puta iznad prosjeka EU28, i iznosi 267% evropskog prosjeka, dok se Bugarska nalazi na najnižem nivou sa 48% prosjeka EU.
 
Od zemalja iz regiona, Hrvatska ima najveći BDP po stanovniku prema standardu kupovne moći koji iznosi 59% prosjeka EU, dok se Crna Gora nalazi na drugom mjestu na nivou od 42% prosjeka EU. Makedonija i Srbija se nalaze na nivou od 38% odnosno 36% evropskog prosjeka, Bosna i Hercegovina na nivou od 31% dok je Albanija na nivou od 30% evropskog prosjeka.
 

Stvarna individualna potrošnja (SIP) po stanovniku prema SKM, prema prvoj procjeni među zemljama članicama se kretala između 47% ispod prosjeka EU u Bugarskoj i 32% iznad prosjeka EU u Luksemburgu. 

Saopštenje


 

.