Novosti

15.06.2017
Ulaz sirovog kravljeg mlijeka i dobijeni mliječni proizvodi u mljekarama, april 2017. godine

Ukupna količina otkupljenog kravljeg mlijeka, od strane mljekara na teritoriji Crne Gore, u aprilu 2017. godine u odnosu na april 2016. godine, veća je za 1,8%. U poređenju sa prethodnim mjesecom otkupljena količina je manja za 1,4%.
 
Sadržaj mliječne masti u aprilu 2017.godine, u odnosu na april 2016. godine, manji je za 1% a sadržaj proteina je veći 0,9%. U poređenju sa prethodnim mjesecom sadržaj mliječne masti je manji 0,5% a sadržaj proteina je isto manji za 0,8%.
 
U aprilu 2017. godine u odnosu na isti period 2016. godine, zabilježeno je povećanje proizvodnje pavlake za 5,4%, fermentisanih mliječnih proizvoda za 5,2%, kajmaka za 25,9%, drugih žuto-masnih proizvoda za 9,2% i sira za 5,7%, dok se bilježi smanjena proizvodnja konzumnog mlijeka za 0,2%.
 

U aprilu 2017. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježeno je povećanje pavlake (za 9,8%), kajmaka (za 6,2%), drugih žuto-masnih proizvoda za (za 180,9%) i sira (za 4,6%). 

Saopštenje


 

.