Novosti

25.05.2017
Spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore januar-april 2017. godine

Ukupna spoljnotrgovinska robna razmjena Crne Gore za period januar-april 2017. godine, prema preliminarnim podacima iznosila je 748,3 miliona eura, što ukazuje na rast od 14,5% u odnosu na isti period prethodne godine.
 
Izvoz robe imao je vrijednost od 112,6 miliona eura, a uvoz 635,7 miliona eura. U odnosu na isti period prethodne godine izvoz je bio veći za 28,2%, a uvoz veći za 12,4%.
Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 17,7% i veća je u odnosu na isti period prethodne godine (15,5%).
 
U strukturi izvoza prema standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni sirove materije sem goriva (sektor 2), u iznosu od 33,2 miliona eura (koji čine: mineralne rude i otpaci metala - 25 mil. eura i pluta i drvo – 5,8 mil. eura).
 
U strukturi uvoza prema SMTK-u najviše su zastupljeni mašine i transportni uređaji (sektor 7) u iznosu od 151,2 miliona eura (koji čine: drumska vozila 47,9 mil. eura i industrijske mašine za opštu upotrebu 28,6 mil. eura).
 
Najveći spoljnotgovinski partneri u izvozu bili su: Srbija (20 mil. eura), Bosna i Hercegovina (15,3 mil. eura) i Hong Kong (12,8 mil. eura).
 

Najveći spoljnotrgovinski partneri u uvozu bili su: Srbija (136,2 mil. eura), Kina (58,8 mil. eura) i Njemačka (54,8 mil. eura). Spoljnotrgovinska robna razmjena bila je najveća sa potpisnicama CEFTA-e i sa Evropskom unijom. 

Saopštenje


 

.