Novosti

16.05.2017
Punoljetni učinioci krivičnih djela 2016. godina

Podaci prezentovani u ovom saopštenju odnose se na broj prijavljenih, optuženih i osuđenih punoljetnih lica, učinilaca krivičnih djela u Crnoj Gori, u toku 2016. godine.
 
Ukupan broj prijavljenih punoljetnih učinilaca krivičnih djela u 2016. godini iznosio je 6 567. Od tog broja, 4 574 su poznati, a 1 993 nepoznati učinioci krivičnih djela.
 
Optuženih punoljetnih učinilaca krivičnih djela bilo je 2 298, što u odnosu na 2015. godinu predstavlja smanjenje za 12,9%, dok je broj pravosnažno osuđenih iznosio 2 116 i manji je za 9,9% u odnosu na 2015. godinu.
 
U strukturi krivičnih djela koja su učinila punoljetna lica najbrojnija su krivična djela protiv imovine:
  • udio prijavljenih punoljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj prijavljenih punoljetnih lica iznosio je 22,5%,
  • udio optuženih punoljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj optuženih punoljetnih lica iznosio je 21,1%,
  • udio osuđenih punoljetnih lica za krivična djela protiv imovine u odnosu na ukupan broj osuđenih punoljetnih lica iznosio je 20,6%.
 
Kada je riječ o najtežim krivičnim djelima – krivična djela protiv života i tijela:
  • udio prijavljenih punoljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj prijavljenih punoljetnih lica iznosio je 7,6%,
  • udio optuženih punoljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj optuženih punoljetnih lica iznosio je 12,3%,
  • udio osuđenih punoljetnih lica za krivična djela protiv života i tijela u odnosu na ukupan broj osuđenih punoljetnih lica iznosio je 12,6%. 

Saopštenje


 

.