Novosti

15.05.2017
Klanje stoke i živine u klanicama Mart 2017. godine

U martu 2017.godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je 31,6% (neto težina veća za 45,1%). Kod ovaca bilježi se pad u ukupnom broju zaklanih grla, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, dok kod svinja i živine bilježi se rast u klanju.
 

U odnosu na prethodni mjesec, ukupan broj zaklanih goveda u klanicama u Crnoj Gori, veći je za 14,9% (neto težina veća za 17,2%). Kod ovaca i svinja, takođe bilježi se rast u ukupnom broju zaklanih grla. Ukupan broj zaklane živine je povećan je za 5,9 % (neto težina smanjena za 10,1%). 

Saopštenje


 

.