Novosti

15.05.2017
Građevinska aktivnost u Crnoj Gori I kvartal 2017. godine

Vrijednost izvršenih građevinskih radova u I kvartalu 2017. godine veća je za 37,5% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok je za 16,3% manja u odnosu na IV kvartal 2016. godine.
 

Izvršeni efektivni časovi ostvareni na gradilištima u I kvartalu 2017. godine veći su za 24,8% u odnosu na isti kvartal prethodne godine, dok su za 8,6% manji u odnosu na IV kvartal 2016. godine. 

Saopštenje


 

.