Novosti

10.05.2017
Indeks potrošačkih cijena (CPI) April 2017. godine

Mjesečna inflacija u aprilu 2017. godine iznosila je 0,1%
 
Mjesečna inflacija u aprilu 2017. godine, mjerena indeksom potrošačkih cijena iznosila je 0,1%, dok su potrošačke cijene u odnosu na isti mjesec prethodne godine bile u prosjeku više za 2,3%. Najveći uticaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: cigareta; goriva i maziva; voća; odjeće; ostalih uređaja, predmeta i proizvoda za ličnu njegu. Stopa rasta potrošačkih cijena u periodu januar-april2017. godine u odnosu na isti period prethodne godine iznosila je 2,4%.
 
Posmatrano po glavnim grupama, mjesečni rast cijena zabilježen je u grupama: Alkoholna pića i duvan (3,0%); Prevoz (1,1%); Odjeća i obuća (0,2%); Ostala dobra i usluge (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupama: Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (-0,4%); Hrana i bezalkoholna pića (-0,3%); Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-0,2%); Rekreacija i kultura (-0,2%).
 
Cijene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije mijenjale.
 

Pozitivne godišnje stope inflacije u aprilu 2017. godine zabilježene su u grupama: Prevoz (7,9%); Alkoholna pića i duvan (3,8%); Zdravlje (3,3%); Hoteli i restorani (3,2%); Hrana i bezalkoholna pića (3,0%); Ostala dobra i usluge (1,0%); Odjeća i obuća (0,6%); Stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,5%); Komunikacije (0,2%), dok su negativne godišnje stope inflacije zabilježene u grupama: Namještaj, oprema za domaćinstvo i rutinsko održavanje stana (-2,2%); Rekreacija i kultura (-0,5%). 

Saopštenje


 

.