Novosti

10.05.2017
Korisnici materijalnog obezbjeđenja, lične invalidnine, pomoći i njege u 2016.godini

Osnovna materijalna davanja u socijalnoj zaštiti obuhvaćena ovim saopštenjem su: materijalno obezbjeđenje, lična invalidnina i dodatak za njegu i pomoć. 
 
Mjesečni prosjek korisnika materijalnih davanja socijalne zaštite za 2016. godinu prema vrsti davanja iznosio je:
materijalno obezbjeđenje koristilo je 8 961 porodica i 26 873 članova porodica;
pravo na ličnu invalidninu imalo je 2 222 lica;
pravo na njegu i pomoć ostvarilo je 14 856 lica.
 

 


 

.